Sterylizacja ultrafioletem

Technologia UV kontra chlorowanie

Promieniowanie ultrafioletowe coraz częściej wykorzystywane jest jako skuteczna bariera dla Cryptosporidium i innych nowych, odpornych na działanie chloru bakterii w Wielkiej Brytanii. Wiele ośrodków wypoczynkowych instaluje w standardzie sterylizację UV, w celu zapewnienia wczasowiczom wody nie stanowiącej zagrożenia dla zdrowia publicznego.

 

Problem polega na czasie jaki chlor musi oddziaływać, aby dezynfekcja była skuteczna.

Dla przykładu, niszczenie niektórych patogenów to mniej niż minuta, aby wyeliminować

bakterię E.coli około 16 minut, natomiast wirus zapalenia wątroby typu A - 

cryptosporidium jest praktycznie odporny na chlor. Ze względu na grubość błony zewnętrznej

potrzeba około 10 dni, aby zniszczyć cryptosporidium w warunkach basenowych

(25 stopni C, wolnego chloru - 1 ppm, pH - 7,5, bez stabilizatorów) wg Centrum Kontroli Chorób

w USA.

 

Dla porównania zastosowanie odpowiednio dużej dawki promieniowania UV zapewnia

praktycznie 99% skuteczności w zwalczaniu bakterii, wirusów i patogenów, ponieważ 

skutecznie niszczy ich kod genetyczny i zabija. 

O skuteczności świadczy włączenie systemów uzdatniania wody przez UV w prawodawstwo

bezpieczeństwa wodnego Nowego Jorku, dla bogatego zaplecza rekreacyjnego.

Decyzja została przeanalizowana i przyjęta na przyszłe realizacje w brytyjskiej branży rozrywki,

która chce uniknąć kosztownych konsekwencji związanych z wybuchem epidemii.

 

Ustęp 6-3.11 pkt 3 w rozporządzeniu Nowojorskiego Systemu Bezpieczeństwa Wody stanowi:

"Dezynfekcja światłem ultrafioletowym jest wymagana jako uzupełnienie

do zatwierdzonej dezynfekcji chemicznej"